گزارشات

 • برنامه صعود: عاروس خوني

  منطقه: چلاو

  مدت برنامه: 1/5 روزه

  تاريخ برنامه: 93/10/18,19

  بار ديگر برنامه اي در چلاو و يك مسير جنگلي اما اين بار در زمستان و هواي برفي.

  بعد از ظهر روز پنج شنبه 93/10/18 به سمت روستاي ييلاقي چلاو حركت كرديم. در منزل جناب آقاي فلاح (سرپرست محترم باشگاه) مستقر شديم تا شب را در آنجا استراحت كنيم. صبح جمعه پس از صرف صبحانه ساعت 5 به سمت شرق حركت كرديم. همه جا سفيد پوش و برف نيز در حال باريدن بود. به "امامزاده سيف الدين" رسيديم و پس از آن به سمت "روآر" حركتمان را ادامه داديم. روآر رودخانه اي است كه ييلاق گنگرج كلا و مراتع جنوبي را از همديگر جدا مي سازد. با عبور از مراتع پاييني "سيخون"، "بالا سيخون"، "كل زني" و "درويش آغوز" در ساعت 8:30 به مرتع "فيلبند" رسيديم. خيلي خوشحال و سرحال بوديم. زيرا در يك جنگل پوشيده از برف گام بر مي داشتيم و با نگاه كردن به درختان بلند برفي با پس زمينه اي سفيد لذت مي برديم. مسير حركتمان را به سمت جنوب شرقي ادامه داديم تا به مرتع "پايين گته بن – بالا گته بن" رسيديم و بعد از آن خودمان را به "عاروس خوني" رسانديم. سپس ساعت 10:30 وارد مرتع "گته بن" شديم. اما به دليل ابري شدن هوا راه برگشت در پيش گرفته و به سمت روستاي گنگرج كلا حركت كرديم.