گزارشات

 • برنامه صعود: روستای چل – دشت پنیری – قله خاص

  منطقه: بلده نور

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 96/10/22

  روستای "چل" در منطقه بلده نور، محلی که به عنوان نقطه شروع این برنامه بوده و باید ابتدا خودمان را به آنجا برسانیم. از آمل از طریق جاده هراز تا ابتدای جاده بلده 44 کیلومتر و از تهران ابتدای تهران پارس تا این مکان 130 کیلومتر فاصله است. پس از رسیدن به ابتدای جاده "بلده" به سمت غرب پس از عبور روی پل و رستوران نیما تا چل 48 کیلومتر فاصله است. در مسیر آسفالته جاده بلده از روستاهای "رزن"، "ایوا"، "تاکر"، "ولاشید"، "مزید"، "دویلات" با مسافتی حدود 45 کیلومتر عبور کرده به طوریکه پس از مزید وارد محل دویلات شده و از طریق جاده داخل محل به سمت جنوب به روستای بعدی آن چل می رسیم.

  ساعت 8:35 صبح کوهنوردی را به سمت جنوب آغاز می کنیم. از کنار قبرستان محل عبور کرده و در مسیر جاده ماشین رو حرکت را همینطور ادامه می دهیم. با دیدن اولین دو راهی سمت راست به طرف معدن زغال سنگ رفتیم. برفی که از شب های گذشته روی زمین و کوه های اطراف نشسته بود کمی گواهی بر زمستانه بودن برنامه را می داد. مسیرمان روی این برف ها ادامه داده و از "شبه" یا "کلبه گردسنگ" و "سیوکمربن" عبور کرده و ساعت 10:30 بوده که به "دشت ناظر" رسیدیم. دشت ناظر پایین و دشت ناظر بالا. به طوریکه از دشت ناظر بالا به سمت شرق رفته و وارد دره شدیم. با عبور از "دریوک" ساعت 12 به قله رسیدیم.


  نویسندگان: محمد علی فلاح – امیر حسین ابراهیمی