گزارشات

 • برنامه صعود: موزون - پردمه

  منطقه: بهرستاق لاریجان

  مدت برنامه: 1 روزه

  تاریخ برنامه: 96/05/06

  آغاز این برنامه کوهنوردی یک روزه از روستای "پردمه" در ارتفاع 2700 متری واقع در منطقه "بهرستاق" لاریجان شروع می شود. لذا در ابتدا نحوه دسترسی و رفتن به این روستا بیان می گردد.

  برای رفتن به پردمه ابتدا باید خودمان را به روستای "بایجان" و دو راهی "نشل" برسانیم. از آمل تا این دو راهی از طریق جاده هراز 65 کیلومتر و از تهران پارس تا این نقطه 100 کیلومتر مسافت است. وارد دو راهی نشل می شویم. از روستاهای مختلفی عبور می کنیم. از جمله "بوالقلم"، "لوت"، "هفت تن"، "نوسر"، "بینجستان" و در آخر به پردمه می رسیم. از ابتدای دو راهی تا پردمه 18 کیلومتر راه آسفالته است.

  ساعت 8 صبح از پردمه وارد دشت "ملک چشمه" می شویم. نقطه ای که UTM آن 39S 625020 M.E 3983945 M.N است. در این مکان چند دقیقه ای نرمش کرده و سپس در 8:15 از مسیر جاده ای این دشت، وارد فرعی سمت راست به سمت جنوب غرب شده و وارد تنگه "الغش" در یک مسیر جنوبی می شویم. ساعت 8:35 همچنان در پاکوب های سنگی این دره با صخره های بلند در دو طرف آن مسیرمان را ادامه دادیم.

  ساعت 8:44 به دو راهی رسیدیم که هر دو مسیر ما را به قله می رساند. نقطه ای که ارتفاع آن 2884 متر و UTM آن 39S 624812 M.E 3983112 M.N بوده است. مسیر سمت راست دارای برکه آبی ست و به یک امام زاده می رسد که از آنجا در جهت شمال سوار بر یال شده تا به قله ختم می شود. مسیر سمت چپ نیز دامنه های پایین دست قله را دور می زند و پس از سوار شدن روی یال به قله می رسد. در حقیقت قله در بلندترین نقطه بین این دو مسیر قرار دارد. ما نیز از همین مسیر رفتیم. با خروج از مسیرهای سنگی و دره ای، آفتاب مهربانی نیز از آسمان نیمه ابری قابل مشاهده بود. ساعت 9 در جایی صاف (پل گوسفند) برای صرف صبحانه توقف کردیم. نقطه ای که ارتفاع آن 3034 متر و UTM آن 39S 625700 M.E 3982791 M.N است.

  مسیرمان را به سمت جنوب ادامه داده و کم کم جهت قرار گرفتن در مسیر قله به سمت غرب روی یال می رویم و در ساعت 10:40 به جایی می رسیم که می توانیم امامزاده را در یک دشت سبز با برکه آب در جنوب خودمان ببینیم. قله دماوند نیز در غرب ما قابل مشاهده است. این نقطه ارتفاع آن 3300 متر و UTM آن 39S 626623 M.E 3981527 M.N بوده است. حال به قله خیلی نزدیک شدیم. به طوریکه همینطور روی یال کمی به سمت شمال رفته و در نهایت ساعت 11 به قله 3400 متری "موزون" رسیدیم.

  همانطوری که در عکس های برنامه آمده، از این نقطه رو به سمت غرب قله دماوند با یال بلند شمالی و دامنه های شرقی و یال جنوبی آن تصویر زیبایی را برای دیدگان همه اعضای گروه ایجاد کرده که همین سبب شده تا عکس های ماندگاری نیز از این نقطه در آرشیو باشگاه ثبت گردد.

  ساعت 12:15 مسیر برگشت را در پیش گرفته به صورتی که به سمت غرب سرازیر شده و خودمان را ساعت 1 به برکه آب رساندیم. نقطه ای که ارتفاع آن 3026 متر و UTM آن 39S 625431 M.E 3981188 M.N بوده است. این برکه آب همان مسیری است که به امامزاده می رسد. پس از صرف ناهار ساعت 15:30 به ملک چشمه و ساعت 16 به محل رسیدیم.

  زمان های لازم جهت رسیدن به مناطق نامبرده در گزارش به صورت زیر است.

  از محل پردمه تا ملک چشمه 20 دقیقه

  از ابتدای تنگه تا دشت موزون و امامزاده 1 ساعت و 30 دقیقه (مسیر اول)

  از ابتدای تنگه تا پل گوسفند 45 دقیقه (مسیر دوم)

  از امامزاده تا قله 1 ساعت و 30 دقیقه (مسیر اول)

  از پل گوسفند تا قله 1 ساعت و 15 دقیقه (مسیر دوم)