گزارشات

 • برنامه صعود: ماه - یالرود

  منطقه: بلده نور

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 96/04/09

  روستای "بردون" یا "بِردین" در منطقه بلده نور، محلی که به عنوان نقطه شروع این برنامه بوده و باید ابتدا خودمان را به آنجا برسانیم. از آمل از طریق جاده هراز تا ابتدای جاده بلده 44 کیلومتر و از تهران ابتدای تهران پارس تا این مکان 130 کیلومتر فاصله است. پس از رسیدن به ابتدای جاده "بلده" به سمت غرب پس از عبور روی پل و رستوران نیما تا بردین 60 کیلومتر فاصله است. در مسیر آسفالته جاده بلده از روستاهای "رزن"، "ایوا"، "تاکر"، "ولاشید"، "مزید"، "دویلات"، "زردکمر" و شهر "بلده" با مسافتی حدود 54 کیلومتر عبور کرده و پس از بلده با دیدن تابلوی "یالرود" وارد فرعی سمت چپ می شویم. سپس در یک مسافت 5/5 کیلومتری در این مسیر و با عبور از روستاهای "کلیک" و "کمرود" به "بردین" می رسیم.

  ساعت 8 صبح روبروی قبرستان محل به سمت رودخانه روستا به طرف جنوب شرق حرکت کردیم. با عبور از روی پل آهنی در کنار رودخانه بساط صبحانه را پهن کردیم. جایی که ارتفاع آن 2147 متر و UTM آن 39S 569259 M.E. 4000050 M.N. است. پس از صرف صبحانه مسیرمان را به سمت جنوب شرق ادامه دادیم. ساعت 10 وارد دره گچی شدیم. جایی که خاک آن دارای ترکیبات متفاوتی بوده است. سنگ باخت اکسید شده به رنگ زرد و ترکیب با خاک رس نرم. راهی که می رفتیم نیز پاکوب بوده و در این میان گیاه کنگل نیز وجود داشت. ساعت 10:42 در نقطه ای قرار گرفتیم که ارتفاع آن 2426 متر و UTM آن 39S 569878 M.E. 3999622 M.N. بوده است. از اینجا در شمال غرب قله "اسپی کوهک" یوش کاملا نمایان است. همانطوری که از عکس های این برنامه در بخش گالری عکس های سایت مشخص است، هوا کاملا صاف بوده و کوهنوردی گروه نیز لذت بخش. چرا که در این مسیر طبیعت زیبا و جذابی وجود داشت که ذهن هر آدمی را به فکر فرو می برد. از جمله پوشش گیاهی، کوه سنگی متفاوت و تخم مرغ های بلدرچین که در چند نقطه زیر بوته های مسیر مشاهده شده است.

  کوهنوردی خودمان را در همین مسیر جنوب شرق ادامه داده و ساعت 12:30 به قله "ماه" رسیدیم. جایی که ارتفاع آن 2893 متر و UTM آن 39S 570110 M.E. 3998748 M.N. بوده است. از اینجا قله های زیادی را می توان مشاهده کرد از جمله از غرب قله "آزادکوه"، از شمال غرب اسپی کوهک یوش، از شمال شرق "سبحان الله" و از شرق "ناظر بزرگ". ساعت 12:45 مسیر برگشت را در پیش گرفتیم.