گزارشات

 • برنامه صعود: زنگ زنگ - نج

  منطقه: بلده نور

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 96/02/29

  روستای نج در منطقه بلده نور، محلی که به عنوان نقطه شروع این برنامه بوده و باید ابتدا خودمان را به آنجا برسانیم. از آمل از طریق جاده هراز تا ابتدای جاده بلده 44 کیلومتر و از تهران ابتدای تهران پارس تا این مکان 130 کیلومتر فاصله است. پس از رسیدن به ابتدای جاده "بلده" به سمت غرب پس از عبور روی پل و رستوران نیما تا روستای "نج" 35 کیلومتر فاصله است. مسیر جاده بلده آسفالته بوده به طوریکه نرسیده به روستای "تاکر" با دیدن تابلوی روستای نج وارد جاده فرعی در سمت جنوب شده و به روستا می رسیم.

  به اتفاق اعضای باشگاه ساعت 8 صبح از کنار مسجد محل کوهنوردی را به سمت جنوب آغاز کردیم. پس از 15 دقیقه از محل خارج شده و مسیر را از کنار رودخانه این منطقه ادامه می دهیم. چند دقیقه جلوتر جایی از رودخانه به راحتی عبور کرده و ساعت 9 به معدن زغال سنگ مرتع "دارگلی" رسیده و کمی جلوتر از آن به چشمه "سردخنی" رسیدیم. لازم به ذکر است که از همین چشمه به سمت شرق راهی وجود دارد که مسیر رسیدن به قله سردخنی است. پس از نوشیدن آب سرد از این چشمه، از مراتع یونجه عبور نموده و ساعت 11 به نقطه ای رسیدیم که چشم انداز خوبی از قلل اطراف داشته است. در شمال غرب قله "سبحان اله" و در سمت غرب قله "لیوار" به خوبی قابل مشاهده است. ارتفاع این مکان 2912 متر و UTM این نقطه عبارت است از 36S 591796 M.E. 3999246 M.N

  در ادامه مسیرمان را جهت رسیدن به قله به سمت شرق تغییر داده و ساعت 12:30 به قله "زنگ زنگ" با ارتفاع 3260 متری رسیدیم. UTM این نقطه عبارت است از 39S 592582 M.E. 3998993 M.N در جنوب از دور دست ها قله دماوند قد برافراشته و در شرق محل های "کرچلا"، "فیس"، ارتفاعات "یخار" و "نمارستاق" مشخص است. پس از گرفتن چند عکس با اعضای باشگاه، مسیر برگشت را در پیش گرفته و ساعت 15:30 به محل رسیدیم.

  زمان های موردنیاز برای رسیدن به مناطق نامبرده در گزارش، در زیر آمده است.

  از محل تا رودخانه 15 دقیقه

  از رودخانه تا معدن زغال سنگ دارگلی 45 دقیقه

  از معدن تا قله 3 ساعت 30 دقیقه