گزارشات

 • برنامه صعود: پیمایش فیلبند به الیمستان

  منطقه: چلاو

  مدت برنامه: 1/5 روزه

  تاریخ برنامه: 96/02/14,15

  ابتدای این برنامه از روستای فیلبند شروع می شود. پس از چند ساعت پیمایش و شب مانی در کلبه های بین راه، صبح روز بعد پیمایش ادامه یافته و پس از عبور از قله امامزاده قاسم، انتهای برنامه روستای الیمستان خواهد بود. بنابراین لازم است هماهنگی های لازم جهت تنظیم زمان و مکان و برنامه ریزی جهت نقل و انتقال به خوبی انجام گیرد. حداکثر ارتفاع در این برنامه 3025 متر بوده و بقیه مسیر در ارتفاعات پایین تر از آن است. این گزارش برای یک برنامه 1/5 روزه از بعد از ظهر روز پنج شنبه تا بعد از ظهر روز بعد آن جمعه در نظر گرفته شده است. توصیه می شود کوهنوردان عزیز یکبار این برنامه را در فصل بهار تجربه نموده تا در کنار این پیمایش طولانی، از طبیعت بکر و زیبایی های مسیر آن لذت ببرند.

  جهت رسیدن به روستای فیلبند لازم است ابتدا خودمان را از مسیر جاده هراز به دو راهی چلاو برسانیم. از تهران تا این دو راهی 160 کیلومتر و از آمل تا آنجا 26 کیلومتر فاصله است. سپس به سمت شرق وارد دو راهی چلاو شده و در جاده آسفالته آن با عبور از پل و چند روستا در بین راه، پس از 29 کیلومتر به فیلبند می رسیم.

  به همراه اعضای باشگاه آلاله کوهستان و با سرپرستی آقای محمد علی فلاح ساعت 17 حرکت خودمان را از انتهای محل "فیلبند" به سمت شرق آغاز کردیم. در امتداد جاده ماشین رو به سمت "نرو" می رویم. ساعت 18 به نرو رسیده که کلبه های مرتع نرو در سمت راست جاده قرار گرفته و در ادامه مسیر چشمه نرو در سمت چپ مسیرمان قرار دارد. ساعت 18:30 به چشمه "هفته خنی" رسیده و از دره ای عبور کردیم. در مسیر پاکوب خودمان را در ساعت 19:30 به مرتع "لاش تیرون" رساندیم.

  ابتدای این مرتع دارای چشمه ای با آب گوارا بوده و چند کلبه چوبی با چشم انداز زیبا در اطراف آن قرار دارد. این مرتع در ارتفاع 2800 متری از سطح دریا قرار گرفته و UTM این نقطه عبارت است از 39S 633274 M.E. 3998440 M.N.

  پس از استراحت و شب مانی در مرتع لاش تیرون، صبح جمعه پس از صرف صبحانه و نرمش صبحگاهی ساعت 7 کوهنوردی خودمان را به سمت غرب ادامه می دهیم. در مسیر پاکوب ساعت 8:30 به انتهای یال "اسپرز" رسیدیم. ارتفاع این نقطه 3025 متر و UTM آن عبارت است از 39S 632165 M.E. 3997645 M.N. از اینجا می توانیم قله دماوند را به خوبی مشاهده کنیم. روستاهای زیبای منطقه "چلاو" و مراتع "بالا گت بن" و "پایین گت بن"، "عاروس خنی" و کلبه های دامداران را نیز می توان به خوبی مشاهده کرد. در ادامه مسیر به سمت غرب ساعت 9:10 خودمان را به ابتدای مرتع "شلمون" رسانده که کلبه های مرتع شلمون در سمت راست ما قرار دارند. سپس مسیرمان را به سمت شمال تغییر داده و با عبور از یک راه پاکوب در سرازیری ساعت 10 به مرتع صاف و وسیع "کنگلو" رسیدیم. این مرتع دارای چشمه آب نیز بوده و در ارتفاع 2670 متر از سطح دریا قرار گرفته است. لذا پس از کمی استراحت و نوشیدن آب و یک تغذیه مناسب، راهمان را به سمت "پی الکوه" ادامه دادیم. ساعت 11:30 خودمان را به "امامزاده قاسم" رساندیم. از اینجا به بعد شاهد دشت هایی با گل های زیبایی بودیم که دیدن آن در این مسیر لذت پیمایش را دو چندان کرده بود. در نهایت ساعت 13:30 به محل "الیمستان" رسیدیم. میزان مسافتی که از فیلبند تا الیمستان پیمودیم، 28 کیلومتر بوده است.

  زمان های موردنیاز برای رسیدن به مناطق نامبرده در گزارش، در زیر آمده است.

  از فیبلند تا نرو 1 ساعت

  از نرو تا لاش تیرون 1 ساعت و 30 دقیقه

  از لاش تیرون تا انتهای یال اسپرز 1 ساعت و 30 دقیقه

  از اسپرز تا ابتدای شلمون 40 دقیقه

  از شلمون تا کنگلو یک ساعت و 20 دقیقه

  از کنگلو تا پی الکوه 45 دقیقه

  از پی الکوه تا امامزاده قاسم 45 دقیقه

  از امامزاده قاسم تا الیمستان 2 ساعت