گزارشات

 • برنامه صعود: ميشكاخوني – ميرخمن ( ارتفاعات ميرخمن3010 متر )

  مدت برنامه: 1/5 روزه

  تاريخ برنامه: 1393/09/6,7

  اين دفعه بايد مي رفتيم "ميرخمن". روستايي كه ارتفاع آن 2400 متر است. براي رفتن از آمل تا آنجا حداقل 3 ساعت زمان نياز است. اعضاي باشگاه هم كوله ها را بستند و به اتفاق هم روز پنج شنبه ساعت 13 با يك ميني بوس از آمل به سمت چمستان حركت كرديم. پس از آن وارد پارك جنگلي "كشپل" شديم. از "لاويج" و "بهمتك" نيز عبور كرديم. به سمت بالا مسيرمان را ادامه داديم و وارد جاده خاكي و يك مسير جنگلي پر از مه شديم. در اين برنامه ما يك مهمان از فرانسه داشتيم كه در حقيقت مهمان بهنام اميري و بهنام ميزبان او در شهر آمل بوده است. اسمش Nathanaël بود. براساس گفته خودش، دوست دارد كه او را Yogo صدا بزنند. او در سايت خودش نيز با همين نام شناخته مي شود. وي قصد دارد دنيا را بگردد و از قضا در اين برنامه با ما همراه شد. ما هم از حضور او در اين برنامه بسيار خوشحال و خرسند بوديم. و اما زماني كه مسير جنگلي تمام شد، به جايي رسيديم كه فضاي بسيار زيبايي در پايين دست ما خلق شده بود. فضايي پوشيده ار مه غليظ كه جنگل در زير آن پنهان شده بود. توقفي كوتاه داشتيم و تا توانستيم از اين مناظر بكر عكس گرفتيم. سپس مسيرمان را ادامه داديم و به دو راهي "ايزاوا لاويج" رسيديم. به سمت راست رفتيم. روستايي در سمت راست جاده بود به نام "ميشكاخوني". به ناچار فقط توانستيم نگاهش كنيم. يعني از آن هم گذر كرديم. بالاخره ساعت 16 به آخرين روستاي اين منطقه يعني ميرخمن رسيديم. راهنماي اين برنامه آقاي يزداني بوده كه خودش ميرخمني است. شب را در خانه ايشان سپري كرديم. هواي پاييزي خوب، شور و شوق اعضاي باشگاه، بخاري هيزمي، شام سبك و مناسب، شب مهتابي و آسمان پرستاره. اين ها خلاصه اي از توصيف اين شب به ياد ماندني بوده است.

  صبح جمعه پس از صرف صبحانه ساعت 6 حركتمان را به سمت جنوب آغاز كرديم. 6:20 به آخر روستا جايي به نام "لپك" رسيديم كه يك چشمه آب گوارا در آن جاري بوده است. مسيرمان را به گونه اي ادامه داديم كه از سه دره بزرگ و كوچك با نهر آب گذر كرديم. مسيري كه به صورت مقطعي پوشيده از برف شب هاي گذشته بود. ساعت 8:30 به ارتفاعات "انبار" رسيديم كه داراي كلبه و آب نيز است. بعد از آن وارد مسيري شديم كه پوشيده از برف سنگيني بود. در نهايت ساعت 9:45 به قله "سه جا" رسيديم. ارتفاع اين مكان 3010 متر است. كمي استراحت كرده و عكس گروهي با اعضاي باشگاه گرفتيم. بعد از آن با خواندن سرود اي ايران صعودمان را به پايان رسانديم. راه برگشت در پيش گرفتيم و ساعت 12:15 خود را به ميرخمن رسانديم.

  منتظر حضور شما در برنامه هاي بعدي باشگاه هستيم.