گزارشات

 • برنامه صعود: کل مینا پی – بند پی

  منطقه: بند پی

  مدت برنامه: 1/5روزه

  تاریخ برنامه: 95/07/29,30

  دومین برنامه فصل پاییز در دو روز پایانی مهرماه 95 به جایی اختصاص یافته که هم دارای یک مسیر جنگلی است و هم با یک شب مانی در میان درختان پاییزی می توان حال و هوا را کمی تغییر داد. در حقیقت فرآیند تبدیل از کوهنوردی تابستانی به یک کوهنوردی پاییزی.

  بعد از ظهر پنج شنبه با جمعی از اعضای باشگاه ابتدا به منطقه "چلاو" از توابع آمل رفته و سپس از روستای ییلاقی "گت کلا" حرکت خودمان را به سمت غرب آغاز نمودیم. از مرتع "جمی سر" عبور کرده و در امتداد مسیر پاکوب به مرتع "گسکینگ" رسیدیم. در ادامه مسیرمان را به سمت پایین در جهت شمال ادامه داده تا تا به رودخانه "سیوروآر" رسیدیم. از سمت چپ رودخانه خودمان را به مرتع "خشنو" رساندیم. شب پاییزی را در تلار خشنو سپری کردیم.

  صبح جمعه مسیرمان را از سمت چپ کلبه به سمت پایین ادامه داده تا به چشمه "بست و گشا" رسیدیم. چشمه ای که آب آن طی مدتی محو و دوباره ظاهر می شود که یک جریان طبیعی نیز به نظر می رسد. در ادامه این مسیر پاکوب به مرتع "کل مینا" رسیدیم. در طی این مسیر چندین بار از مسیر آب گذر کردیم. تقریبا از 10 مسیر عبور کرده تا به مرتع "خیتنی" رسیدیم. از همین مسیر به "دزه لته"، "زردلش"، "رسی بن" و در نهایت به "شیاده" رسیدیم. جهت رسیدن به شیاده بعد از زردلش از یک مسیر سربالا با شیب تند عبور کردیم.

  زمان های موردنیاز برای رسیدن به مناطق نامبرده در گزارش، در زیر آمده است.

  از گت کلا تا گسکینگ 45 دقیقه

  از گسکینگ تا سیوروآر 1 ساعت

  از سیوروآر تا خشنو 2 ساعت

  از خشنو تا چشمه نیم 30 دقیقه

  از چشمه بست و گشا تا خیتنی 2 ساعت

  از خیتنی تا شیاده 2 ساعت