گزارشات

 • برنامه صعود: آرنگ – نور – 3500 متر

  منطقه: تترستاق

  مدت برنامه: 1روزه

  تاریخ برنامه: 95/03/28

  جهت دسترسی به قله "آرنگ" باید از جاده هراز وارد جاده آسفالته بلده نور شده و به منطقه "تترستاق" برویم. لذا صبح روز جمعه پس از طی این مسیر و عبور از منطقه تترستاق، بعد از اولین عبور بلافاصله کوهنوردی خود را آغاز کردیم.

  سمت چپ مسیرمان را به سمت شمال ادامه دادیم. همین دقایق بود که طلوع زیبای آفتاب مهربانی را از شرق مشاهده کردیم. به جایی رسیدیم که "اشر" نام داشت. جایی که هم کلبه ای در آن بوده و هم دارای آب. همین مسیر پاکوب را ادامه داده تا به کلبه "پشورگاه" رسیدیم.

  اینجا دوراهی وجود دارد. سمت چپ مسیری است که به "کمربن" می رسد اما مسیر سمت راست به "دودره". لذا ما مسیر سمت راست را ادامه داده و خودمان را به دودره رساندیم. جایی که بسیار زیبا بود. دو تا دره آب یکی روشن و یکی گل آلود. مسیرمان را از دودره به سمت راست با عبور از مسیر پرشیب "بند علی نوا" ادامه دادیم. تا جایی که به "کنس پلی" کلبه اول رسیدیم. از کنس پلی به سمت غرب رفته تا به کنس پلی کلبه دوم رسیدیم که دارای آب نیز بوده است.

  هم اکنون ما به جایی رسیدیم که شاهد زیبایی های وصف ناپذیری بودیم. سمت راست کلبه کنس پلی قله "اسبه واش"، سمت چپ قله "آرنگ" و قله "گلن" خودنمایی می کردند. رو به سمت جنوب از کنس پلی به سمت رودخانه و وارد دره سمت چپ شده و مسیرمان را به سمت قله ادامه دادیم. بعد از دره مسیرمان تا قله پر شیب بوده است.

  زمان های رسیدن به هر منطقه در زیر آمده است.

  از پل شروع حرکت تا کلبه اشر 30 دقیقه

  از اشر تا پشورگاه 30 دقیقه

  از پشورگاه تا دودره 30 دقیقه

  از دودره تا کلبه کنس پلی 2 ساعت

  از کنس پلی تا قله 2 الی 3 ساعت

  لازم به ذکر است که فصل بهار بهترین فصل برای صعود بوده و برای این قله حتما به یک راهنمای محلی نیاز است.