گزارشات

 • برنامه صعود: بليران به گنگرج كلا – 1510 متر (موزی خمن)

  منطقه: چلاو

  مدت برنامه: 1/5 روزه

  تاریخ برنامه: 93/08/22,23

  بر اساس جدول از پيش تعيين شده، در بعدازظهر روز پنجشنبه 93/08/22 ساعت 12:15 با يك دستگاه ميني­ بوس به همراه اعضاي باشگاه به سمت منطقه "بليران" حركت كرديم. ساعت 13:50 به روستاي جنگلي بليران رسيديم. پس از گرفتن آب آشاميدني از امامزاده واقع در بليران، از مرتع "پنج روغن" به سمت جنوب شرقي حركتمان را ادامه داديم. در اين مسير از مراتع مختلفي عبور كرديم از جمله: "كرات نو"، "كنس چال" و "تارز" كه هر كدام زيبايي خاصي به پاييز اين منطقه بخشيده بودند. ساعت 15:05 از مرتع "تارز" به سمت جنوب رفتيم. در اين لحظات نيز از مناطق متنوعي گذشتيم كه دلمان نمي آمد به سرعت از آن ­ها بگذريم: "پنيرخني"، "دوتلار"، "شهربن"، "انجيل­ سي" و در نهايت ساعت 17:30 به مرتع "دورون" رسيديم تا شب را در تلار اينجا سپري كنيم.

  صبح روز جمعه 93/08/23 ساعت 6:20 حركتمان را آغاز كرديم. از مراتع زيباي "لات سر – دوشن"، "دوآب"، "هليك بن"، "سنگ بن" عبور كرديم و ساعت 9:20 به "ارشت بن" رسيديم. سپس با عبور از يك شيب تند، بسيار ديدني و جذاب، ساعت 11:15 به مرتع "بندرسكون" رسيديم. شيب اين مكان به قدري زياد بوده كه حدود 2 ساعت طول كشيد تا آن را صعود كنيم. به سمت جنوب حركت كرديم و با عبور از مرتع "سيوپيش" ساعت 12:30 به منطقه "موزي خمن" رسيديم. جايي كه چندين بار به همراه اعضاي باشگاه آلاله كوهستان آمديم و حسابي لذت برديم. ارتفاع اين نقطه 1510 متر است. پس از صرف ناهار در مسير سرازيري قرار گرفتيم تا رفته رفته با جنگل زيباي پاييزي جدا شويم. راس ساعت 15:30 به روستاي "گنگرج كلا" رسيديم. برنامه به پايان رسيد اما سرپرست محترم باشگاه جناب آقاي فلاح نكته اي را يادآور شد كه جهت صعود و پيمايش اين مسير لازم است كه راهنماي محل با گروه همراه باشد.

  عكس گروهي اين برنامه را مي توانيد در اندازه و حجم واقعي از اينجا دريافت نماييد.