گزارشات

 • برنامه صعود: نمازیا – شاهاندشت

  منطقه: لاریجان - امیری

  مدت برنامه: 1 روزه

  تاریخ برنامه: 94/09/06

  بر اساس برنامه های تدوین شده باشگاه، در این جمعه آذر ماه باید به منطقه "امیری" واقع در "لاریجان" می رفتیم تا قله "نمازیای" "شاهاندشت" را صعود کنیم. لذا به همراه اعضای باشگاه ساعت 5 صبح روز جمعه سوار بر ماشین شده و به سمت جاده هراز حرکت کردیم. پس از طی مسافتی حدود 65 کیلومتر، به ورودی روستای "وانا" رسیدیم. سمت چپ از پل وانا عبور کرده و بلافاصله بعد از پل، مسیرمان را به سمت راست ادامه دادیم. به پارکینگ روستای شاهاندشت رسیده و از ماشین پیاده شدیم.

  حال برای اینکه از محل به درستی خارج شویم و در مسیر اصلی قرار بگیریم، به سمت جنوب غربی حرکت کرده و پس از عبور از داخل محل، به قبرستان روستا رسیدیم. سپس به سمت جنوب رفتیم و پس از 30 دقیقه به آبشار شاهاندشت رسیدیم. سپس از رودخانه عبور کرده و پس از یک شیب، مسیرمان را به سمت بالا ادامه داده تا جایی که خودمان را به قلعه "ملک بهمن" رساندیم. در امتداد رودخانه کمی رفتیم تا به آستانه "شیخ الیاس" یا "الیاس تنگه" رسیدیم. چای داغ و صبحانه را در همین مکان صرف نمودیم.

  پس از آن مسیرمان را به سمت غرب ادامه دادیم. به یال روبروی مسیر رسیده و از بالای یال به سمت راست حرکت کردیم. در نهایت به همراه گروه راس ساعت 11:30 خودمان را به قله "نمازیا" رساندیم. از اینجا دیوار دست سازی را که برای محافظت قلعه ساخته شده بود، کاملا مشاهده می کردیم که پس از گذشت سال ها از عمر ساخت آن، هنوز پابرجا بوده است. زمان هایی را که در این برنامه برای رسیدن به مکان های نامبرده در گزارش لازم است، به سه دسته تقسیم شده و در زیر آمده است.

  از پارکینگ محل تا آبشار: 30 دقیقه

  از قلعه تا الیاس تنگه: 1:30 دقیقه

  از الیاس تنگه تا قله: 1:20 دقیقه