گزارشات

 • برنامه صعود: هماسون - اسك

  منطقه: لاريجان

  مدت برنامه: 1 روزه

  تاريخ برنامه: 1394/07/17

  از ميدان 17 شهريور آمل ساعت 5:30 صبح به همراه 35 نفر از اعضاي باشگاه رهسپار جاده هراز شديم. بر اساس تقويم برنامه اي باشگاه، مقصد گروه پيمايش "غار ملك بهمن" واقع در روستاي "آب اسك" بوده است. لذا ما هم با رسيدن به منطقه زيباي "لاريجان" كه در حال بارش باران نيز بوده، از روستاي آب اسك عبور كرده و به ابتداي مسير رسيديم.

  پس از آغاز حركت، مشاهده كرديم كه اطراف ورودي غار توسط همكاران راهداري تخريب شده است. بر اساس صحبت هاي انجام شده توسط سرپرست برنامه جناب آقاي فلاح با اين همكاران و تصميم به موقع ايشان، مقصد خودمان را به سمت "هماسون" تغيير داديم. دقايقي را ايستاديم و نرمش كرديم. پس از آن صبحانه را به همراه اعضاي باشگاه در كنار مغازه اي صرف نموديم.

  ساعت 7:45 كوهنوردي خودمان را با همنوردان باشگاه ورزشي آلاله كوهستان براي رسيدن به هماسون شروع كرديم. با عبور از اولين فرعي "چنار دره"، به سمت جنوب مسيرمان را ادامه داديم. هواي اينجا بسيار خنك بوده و لطافت خاصي داشته است.

  بعد از طي مسافتي به جايي رسيديم كه داراي سنگ هاي طبيعي بوده است. بر اساس نظر آقاي فلاح و آقاي محمدزاده، اين مكان براي آموزش و تمرين صعود و فرود بسيار مناسب بوده است. لذا در اين قسمت روي اين موضوعات به صورت تئوري و عملي كار كرديم. حدود 3 ساعت را به آموزش پرداختيم و ناهارمان را در همين مكان خورديم.

  ساعت 13 راه برگشت در پيش گرفتيم و پس از سوارشدن ماشين ساعت 16:30 به آمل رسيديم.