گزارشات

 • برنامه صعود: چنگيز (بز مرگ)

  منطقه: بهرستاق

  مدت برنامه: 1 روزه

  تاريخ برنامه: 1394/06/20

  جاده هراز، "پنجاب" و روستاي "مريجان". مسيري كه بايد با ماشين طي مي كرديم تا به روستا برسيم. صبح روز جمعه ساعت 5 صبح حركت كرده و پس از رسيدن به منطقه پنجاب، از سمت شرق وارد يك جاده آسفالته شديم. يعني به سمت روستاي "آفن سر" رفتيم. از آنجا نيز عبور كرده و به روستاي مريجان رسيديم. زماني را به خوردن صبحانه پر انرژي و چاي داغ اختصاص داده و پس از آن حركتمان را به سمت شرق آغاز كرديم.

  از كنار "قلعه مرجانه" به سمت جنوب مسيرمان را ادامه داديم. هوا كاملا صاف، آسمان آبي و با گروهي سرشار از انرژي به راه خود ادامه داديم. به "سانيدر" رسيديم كه اين قسمت داراي يك چشمه آب است. پس از آن خودمان را به "نوهك" رسانديم كه اينجا هم چشمه آبي در آن جاري بوده است.

  دقايقي را استراحت كرده و خود را تغذيه كرديم. ادامه كوهنوردي ما به گونه اي بوده كه پس از ساعتي به "تنگه آقا" رسيده و از سمت چپ آن مسيرمان را ادامه داديم. از جاهايي مانند "تنگه خيك" و "شيرمس" عبور كرده و به سمت غرب راهمان را ادامه داديم.

  در نهايت ساعت 13 بر فراز قله "چنگيز" و يا به قول محلي ها، روي "بز مرگ" در ارتفاع 3300 متري ايستاديم.

  زمان هاي موردنياز براي رسيدن به مكان هاي نامبرده به شرح زير است.

  - از محل تا قلعه مرجانه 20 دقيقه

  - از قلعه مرجانه تا سانيدر 35 دقيقه

  - از سانيدر تا نوهك 20 دقيقه

  - از نوهك تا تنگه 30 دقيقه

  - از تنگه تا شيرمس 45 دقيقه

  - از شيرمس تا قله 1:45 تا 2 ساعت