گزارشات

 • برنامه صعود: گره سره

  منطقه: بلده

  مدت برنامه: 1 روزه

  تاريخ برنامه: 1394/04/19

  بر اساس تصميم سرپرست محترم باشگاه جناب آقاي فلاح، صعود به قله "گره سره" براي اين برنامه انتخاب شد.

  در اين صبح تابستاني به همراه اعضاي باشگاه از طريق جاده هراز به سمت بلده نور حركت كرديم. وارد جاده بلده شده و با عبور از منطقه تترستاق، نرسيده به روستاي تاكر؛ وارد فرعي سمت چپ شديم. ابتدا از روستاي "ايوا" كه در سمت راست جاده واقع شده بود، عبور كرده و پس از آن از روستاي "اطاق سرا" گذشتيم. سپس به روستاي "فيل" رسيديم و از ماشين پياده شديم تا برنامه كوهنوردي خود را از اينجا آغاز كنيم. 10 كيلومتر مسافت از فرعي تا روستاي فيل طي شده كه به صورت جاده خاكي بوده است.

  از روستاي فيل مسيرمان را با گام هاي استوار اعضاي باشگاه به سمت شرق ادامه داديم. ساعت 8:30 به مرتع "فيل كو" رسيديم. سپس به سمت جنوب جهت رسيدن به "يازي دره" سرازير شديم. در دو راهي اين مسير، به سمت راست حركت كرديم. ساعت 9:45 به مرتع "چل كينگ پايين" و پس از آن به "چل كينگ بالا" رسيديم. در نهايت ساعت 10:20 خودمان را به انتهاي دره يازي دره رسانديم. اين مسير به گونه اي بوده است كه ديواره هاي سنگي در دو طرف خودنمايي مي كردند. به همراه گروه مسير را به سمت چپ ادامه داده و ساعت 12 به قله سنگي 3100 متري گره سره رسيديم. صعود خود را با سر دادن آواي اي ايران و گرفتن يك عكس دسته جمعي دلچسب به پايان رسانديم.

  ساعت 12:30 راه برگشت را در پيش گرفتيم.