گزارشات

  • برنامه صعود: پيش كوه

    منطقه: اميري

    مدت برنامه: 1 روزه

    تاريخ برنامه: 1394/03/22

    "شمس آباد" از توابع منطقه اميري، روستايي كه بايد خودمان را به آنجا مي رسانديم تا كوهنوردي را آغاز كنيم. صبح روز جمعه حركت كرديم و پس از طي حدود 65 كيلومتر در جاده هراز، به يك دوراهي رسيديم كه در سمت چپ جاده تابلوي منطقه ييلاقي وانا(اميري) به چشم مي خورد و در كنار يك پل قرار داشت. جاده را مستقيم ادامه داديم و وارد منطقه كوهستاني اميري شديم. اميري متشكل از 7 روستا است: وانا، شمس آباد، نحر،دینان، آخا، ترا، و حاره. لذا ما هم با عبور از وانا، وارد روستاي زيباي شمس آباد شديم. خودمان را به آبشار پرآب اين روستا كه در جنوب شمس آباد جاري است، رسانديم. ساعت 8:30 بود كه همين مكان دل انگيز را براي صرف صبحانه انتخاب كرديم. پس از آن مسيرمان را از كنار آبشار به سمت غرب ادامه داديم و در يك شيب تند قرار گرفتيم. 45 دقيقه طول كشيد تا از اين شيب عبور كنيم. سپس در مسير پاكوبي قرار گرفتيم كه ما را به سمت غرب هدايت مي كرد. از يك مسير گندمزار گذر كرده و خود را به مرتع "پيش"رسانديم. در اينجا كلبه هاي قديمي هنوز پابرجا بود. براي استراحت در كنار چشمه اي كه در اين مسير جاري بود، كمي ايستاديم و از آب گواراي آن نوشيديم. در اين زمان ساعت 11:45 قله در روبرويمان قد برافراشته بود و ما را به مبارزه مي طلبيد. لذا با ادامه همين مسير راس ساعت 12:15 به قله "پيش كوه" رسيده و آن را صعود كرديم. پس از گرفتن عكس گروهي، مسير برگشت را در پيش گرفتيم.