گزارشات

  • برنامه صعود: شاه طهماسب

    منطقه: اميري

    مدت برنامه: 1/5 روزه

    تاريخ برنامه: 1394/02/31

    بعدازظهر روز پنج شنبه به اتفاق 25 نفر از اعضاي باشگاه به سمت منطقه اميري حركت كرديم. پس از رسيدن به اين منطقه، از روستاي "حاره" عبور كرده و در روستاي "مزيار" متوقف شديم تا شب را در منزل يكي از دوستان سپري كرده باشيم. ساعاتي از غروب را نيز با قدم زدن در بيرون از روستا گذرانديم تا با منطقه بيشتر آشنا شويم. آقاي فلاح ساعت حركت را 5 صبح روز جمعه اعلام كرد. لذا پس از صرف شام و استراحت شبانه، صبح در همين ساعت حركت خود را آغاز كرديم. روستا را بايد به سمت شرق مي رفتيم تا در مسير اصلي و پاكوب قرار بگيريم. از روستا كه خارج شديم، پس از كمي كوهنوردي، ساعت 6 صبح در مرتع "ولچال" براي صبحانه ايستاديم. ارتفاع اينجا 2446 متر بوده است. پس از صرف صبحانه، مسيرمان را به شرق ادامه داديم. اواسط فصل بهار، گل ها، چشمه ها و رودهاي جاري، چشم انداز بي نظيري را در اين منطقه رقم زده بود. ساعت 7 صبح از مرتع "گوسره" عبور كرديم. با ادامه همين مسير به مرتع بزرگ "دونه ريز" رسيديم. يعني در ارتفاع 2889 متري. كمي در اين دشت سرسبز استراحت كرده و خودمان را كمي تغذيه كرديم. به كوهنوردي خود ادامه داده و ساعت 11 صبح به بلندترين قسمت دونه ريز رسيديم كه ارتفاع آن 3518 متر بوده است. در اين لحظه آقاي فلاح اين مكان را پايان برنامه اعلام نموده است. پس از گرفتن عكس گروهي، راه برگشت را در پيش گرفتيم.