گزارشات

  • برنامه صعود: نل

    منطقه: دلارستاق

    مدت برنامه: 1 روزه

    تاريخ برنامه: 1394/01/28

    طي تماس تلفني با يكي از اعضاي روستاي كرف، باخبر شديم كه جاده خاكي آن مسدود شده است لذا با تصميم به موقع سرپرست باشگاه برنامه صعود را تغيير داديم. به همين ترتيب صبح روز برنامه با دو ميني بوس از اعضاي باشگاه به سمت جاده هراز حركت كرديم. پس از طي مسافتي حدود 50 كيلومتر، به دو راهي دلارستاق رسيديم. سمت راست وارد جاده دلارستاق شديم. از تابلوي روستاي رزان كه گذشتيم، در منطقه "خرمون" متوقف شديم. خودمان را براي كوهنوردي آماده كرده و ساعت 7:45 شيب تند به سمت جنوب را در پيش گرفتيم. از كنار باغي با شكوفه هاي گيلاس عبور كرديم. مه غليظي همه جا را در اين صبح بهاري فرا گرفته بود. به راه پاكوب اصلي رسيده و حركت را به سمت جنوب ادامه داديم. ساعت 8:30 صبحانه را در دره "وندوك" صرف كرديم. صداي آب اين دره و آرامش اينجا صبح دل انگيزي را ايجاد كرده بود كه همگي آن را حس كرده بودند. بعد از خوردن صبحانه كمي به غرب رفتيم و دوباره به سمت جنوب. تا اينكه به "هلي ويشم" رسيديم. همين مسير را ادامه داده و ساعت 10:40 بود كه به مرتع زيبا و سرسبز "نل" رسيديم. بعد از كمي استراحت و خوردن آب از چشمه گواراي نل، مسيرمان را ادامه داديم. از مراتع زيباي "نسوم لو" و "ورك كله كا" عبور كرده و در نهايت ساعت 12:30 به "گت چال" رسيديم كه اين مكان پايان برنامه بوده است. ساعت 13 مسير برگشت را در پيش گرفتيم. ناهار را در كنار تلار نل صرف نموديم. در مسير اين برنامه گياهان دارويي نظير "آويش" و "پلنگ مشك" و سبزي هاي كوهي مثل "سير كوهي (تلم و پيازك)" و "زرد مرغك" قابل رويت بود. ساعت 3 بعد از ظهر به سمت پايين حركت كرديم و به جاده دلارستاق رسيديم.