گزارشات

 • پنيري - چل - نور 96/10/22

 • مناره - لاريجان 96/10/08

 • سياه سنگ - نور 96/09/24

 • شاه كوه - نور - كجور 96/09/10

 • گوگلي - اپرت - دودانگه ساري 96/08/11,12

 • گرگ - نور 96/07/14

 • آموزش كوهنوردي فني 96/06/03

 • شانه كوه - كلاردشت 96/5/19,20

 • موزون - پردمه 96/05/06

 • ماه - يالرود 96/04/09

 • پيمايش نوا به ارجمند 96/4/5,6

 • نرین - بهرستاق 96/03/26

 • کهونو - امیری لاریجان 96/03/12

 • زنگ زنگ - نج - نور 96/02/29

 • فیلبند به الیمستان 96/02/14,15

 • پلم چال - کتوسره - زردبند 96/01/18

 • سرخره - بهرستاق - لوط 95/08/28

 • زیره ور - امیری 95/08/14

 • کل میناپی - بندپی 95/07/29,30

 • ساهون - امیری 95/06/05

 • دو برار - لاسم - به یاد عمو قدرت 95/05/21,22

 • آموزش سنگ 95/05/08

 • سینه زا - بطاهر کلا 95/04/24,25

 • سوزچال - لاسم 95/04/11

 • آرنگ-نور95/03/28

 • نقره سر - سیاه بیشه95/03/15

 • چمن خو - امیری95/02/31

 • کرکس نشین - بهرستاق95/02/16,17

 • چشمه کنار - نج95/02/03

 • گرگ - تاکر95/01/27

 • بلاکون - پاریمه95/01/20

 • شاه علمدار-کلاردشت94/09/19,20

 • نمازیا-شاهاندشت94/09/06

 • پردر-بلده94/08/22

 • کرنا-رینه94/08/7,8

 • سله بن-گیلاس94/07/24

 • هماسون-اسك94/07/17

 • چنگيز-بهرستاق94/06/20

 • زردسر-لهر94/05/30

 • دماوند-غربي94/05/15,16

 • گره سره-نور94/04/19

 • برنامه آموزش94/04/05

 • پيش كوه-اميري94/03/22

 • شاه طهماسب-اميري94/02/31

 • خرچر - بلده 94/02/11

 • نل - دلارستاق 94/01/28

 • راه قديم چلاو 94/01/21

 • آموزش برف و يخ - ناندل 93/11/16,17

 • مازيار - دلارستاق 93/11/10

 • عاروس خوني - چلاو 93/10/18,19

 • آلاشت - سوادكوه 93/10/4,5

 • اسب زين-نمارستاق 93/09/21

 • ميشكاخوني ميرخمن 93/09/6,7

 • بلیران-گنگرج کلا 93/08/22,23

 • آموزش سنگ

 • صعود به تاج كوه 93/03/22,23