اخبار باشگاه آلاله کوهستان

برگزاری کارگاه مقدماتی آشنایی با سنگ نوردی

کارگاه مقدماتی آشنایی با سنگنوردی توسط کارگروه سنگنوردی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی آمل برگزار می گردد.


زمان: 11 بهمن 1395 ساعت 18:00

مکان: دریایی 1/22 کوچه شهید فیاض بخش دانشگاه آمل آمل