اخبار باشگاه آلاله کوهستان

ابراز همدردی با آقای مهران حسن زاده نوایی

با کمال تاسف با خبر شدیم دایی بزرگوار آقای مهران حسن زاده نوایی، به رحمت خدا رفت. لذا این مصیبت وارده را خدمت عضو محترم کارگروه روابط عمومی و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای خانواده آنمرحوم و بازماندگان طلب صبر می نماییم.

 

باشگاه ورزشی آلاله کوهستان