اخبار باشگاه آلاله کوهستان

چهارمین سالگرد درگذشت حجت الله اسدیان

چهارمین سالگرد درگذشت کوهنورد عزیز شهرمان حجت الله اسدیان را گرامی می داریم.