اخبار باشگاه آلاله کوهستان

پیام تبریک به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی

خیمه نوروز بر صحرا زدند               چارطاق لعل بر خضرا زدند

لاله را بنگر که گویی عرشیان         کرسی از یاقوت بر مینا زدند


فرا رسیدن نوروز باستانی، آغاز سال 1395 خورشیدی و تولد دوباره طبیعت بر همه کوهنوردان و جامعه ورزشی خجسته باد.


باشگاه ورزشی آلاله کوهستان