اخبار باشگاه آلاله کوهستان

عرض تسلیت به آقای علی اقوامی آملی

درگذشت مادر گرامی آقای علی اقوامی آملی را خدمت این سنگنورد آملی و خانواده محترمشان تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان طلب صبر می نماییم.

باشگاه ورزشی آلاله کوهستان