اخبار باشگاه آلاله کوهستان

9 مرداد روز ملی اهدای خون گرامی باد

نهم مرداد ماه روز ملی اهدای خون و سالروز تاسیس سازمان انتقال خون ایران را گرامی می داریم.