اخبار باشگاه آلاله کوهستان

تسليت به همنورد عزيزمان يحيي محمدزاده

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت برادر همنورد عزیزمان آقای يحيي محمدزاده را خدمت ایشان و خانواده محترمشان تسلیت گفته و از خداوند بزرگ بقای عمر خود و باقی بازماندگان را طلب مي نماييم.