اخبار باشگاه آلاله کوهستان

همايش تغذيه طبيعي و ايراني رمز سلامتي

همايشي آموزشي تحت عنوان تغذيه طبيعي و ايراني رمز سلامتي با همت اداره آموزش و پرورش و شوراي شهر آمل برگزار مي شود.

مكان: آمل، خيابان فرهنگ، روبروي تكيه اسك، سالن آموزش و پرورش

زمان: دوشنبه 11 اسفند، ساعت 4 بعد از ظهر

سخنران: دکتر رحیمی، دکتری پزشکی پارسی، مدرس، محقق و پژوهشگر علم تغذیه

لذا از همه علاقمندان جهت حضور در اين همايش دعوت بعمل مي آيد.