اخبار باشگاه آلاله کوهستان

همدردي اعضاي باشگاه با آقاي مهران حسن زاده نوايي

سايت باشگاه ورزشي آلاله كوهستان از طرف همه اعضا اين مصيبت وارده را خدمت مسئول روابط عمومي باشگاه آقاي مهران حسن زاده نوايي و خانواده محترمشان تسليت عرض نموده و براي بازماندگان طلب صبر مي نمايد.