تقویم گروه

شما می توانید برنامه های باشگاه کوهنوردی آلاله را در این قسمت دنبال نمایید.
ردیف تاریخ مکان مدت زمان سرپرست برنامه شماره تماس ملاحظات
1 97/01/17 مياندركوه - چلاو 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 خانوادگي
2 97/01/31 چارلو - تترستاق 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
3 97/02/07 همايش گروه هاي كوهنوردي بمناسبت روز زمين پاك 1 روز محمدعلي فلاح 09113006449 سبك
4 97/02/13,14 ناظر - نمارستاق 1/5 روز محمد علي فلاح 09113006449 سنگين
5 97/02/28 شاه طهماسب - اميري 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
6 97/03/11 پاشوره - نوا 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
7 97/03/24,25 كركس - كاشان 2 روز محمد علی فلاح 09113006449 سنگين
8 97/04/7,8 توچال - تهران 1/5 روز محمد علی فلاح 09113006449 سنگين
9 97/04/22 گل زرد - پلور 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
10 97/05/4,5 آزادكوه - بلده - نور 1/5 روز محمد علی فلاح 09113006449 سنگين
11 97/05/18,19 علم كوه - كلاردشت 2 روز محمد علی فلاح 09113006449 سنگين
12 97/06/1,2 رخش - وزنا 1/5 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
13 97/06/15,16 همايش گروه هاي كوهنوردي جهت پاكسازي دماوند 1/5 روز محمد علي فلاح 09113006449 نيمه سنگين