تقویم گروه

شما می توانید برنامه های باشگاه کوهنوردی آلاله را در این قسمت دنبال نمایید.
ردیف تاریخ مکان مدت زمان سرپرست برنامه شماره تماس ملاحظات
1 97/07/5,6 كرنا - رينه- لاريجان 1/5 روز محمد علی فلاح 09113006449 سنگين
2 97/07/20 تاج - مريجان 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
3 97/08/04 پاكبود - يالرود - بلده 1 روز محمدعلي فلاح 09113006449 سنگين
4 97/08/18 همايش گروه هاي كوهنوردي بمناسبت هفته تربيت بدني و ورزش 1 روز محمد علي فلاح 09113006449 سبك
5 97/09/09 گل فراخ - نور 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
6 97/09/23 شاهدژ - ساري 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
7 97/10/07 پيمايش تيار به گنگرج كلا - چلاو 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
8 97/10/21 گل اندام - ايرا - لاريجان 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
9 97/11/05 لسي كوه - تترستاق 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
10 97/11/19 ارتفاعات شاهزيد 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
11 97/12/03 امامزاده قاسم - اليمستان 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 نيمه سنگين
12 97/12/17 همايش گروه هاي كوهنوردي بمناسبت هفته درختكاري 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 سبك