تقویم گروه

شما می توانید برنامه های باشگاه کوهنوردی آلاله را در این قسمت دنبال نمایید.
ردیف تاریخ مکان مدت زمان سرپرست برنامه شماره تماس ملاحظات
1 96/07/14 گرگ - نور 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
2 96/07/28 همایش بمناسبت هفته تربيت بدني و ورزش 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
3 96/08/11,12 اپرت - دو دانگه ساري 1/5 روز محمدعلي فلاح 09113006449 -
4 96/08/26 نمارستاق بمناسبت اولين سالگرد حاج محمود فلاح 1 روز محمد علي فلاح 09113006449 -
5 96/09/10 شاه كوه - نور - رويان 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
6 96/09/24 سياه سنگ - نور 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
7 96/10/08 مناره - طبقه 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
8 96/10/22 پنيري - چل - نور 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
9 96/11/06 يال رزان - دلارستاق 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
10 96/11/19,20 ناندل برنامه فني كوهنوردي 1/5 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
11 96/12/04 امام زاده قاسم - اليمستان 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -
12 96/12/18 همايش درخت كاري 1 روز محمد علی فلاح 09113006449 -